Tụt hậu là hiện hữu

tin tức về Tụt hậu là hiện hữu mới nhất

Nhanh chóng khắc phục các nguy cơ lớn để Việt Nam hùng cườngicon
TuanVietNam18/03/20190

Nhanh chóng khắc phục các nguy cơ lớn để Việt Nam hùng cường

 - Cần phân tích các nguy cơ lớn được xác định rõ cách đây 1/4 thế kỷ nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong 1/4 thế kỷ tiếp theo để hiện thực hóa "Khát vọng 2045".