tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La

tin tức về tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La mới nhất

Tháng 10, thông xe kĩ thuật tuyến đường Nguyễn Xiển-Xa Laicon

Tháng 10, thông xe kĩ thuật tuyến đường Nguyễn Xiển-Xa La

Tuyến đường có tổng mức đầu tư 1.475 tỷ đồng sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10/2019.