Tuyển sinh 2020

tin tức về Tuyển sinh 2020 mới nhất

Dự án ĐH VinUni công bố định hướng tuyển sinh năm học 2020 - 2021icon
Giáo dục11/11/20190

Dự án ĐH VinUni công bố định hướng tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Ngày 11/11/2019 dự án Đại học VinUni công bố định hướng tuyển sinh cho năm học 2020 - 2021 cho 3 ngành: Kinh doanh Quản trị, Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật và Khoa học máy tính.