tuyên truyền an toàn thực phẩm

tin tức về tuyên truyền an toàn thực phẩm mới nhất

Xử phạt ATTP: tuyên truyền trước, xử phạt sauicon
Sức khoẻ 24h24/12/20180

Xử phạt ATTP: tuyên truyền trước, xử phạt sau

Sau gần 2 tháng Nghị định 115/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt an toàn thực phẩm có hiệu lực, việc xử phạt loại hình kinh doanh thức ăn đường phố vẫn còn nhiều vướng mắc do ý thức người kinh doanh.