tỷ lệ tốt nghiệp

tin tức về tỷ lệ tốt nghiệp mới nhất

Trung tâm giáo dục có tỷ lệ tốt nghiệp là 0%icon
Tuyển sinh15/07/20190

Trung tâm giáo dục có tỷ lệ tốt nghiệp là 0%

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) năm nay không có học sinh nào đủ điểm tốt nghiệp.