tỷ phú USD

Cập nhập tin tức tỷ phú USD

Cơn sốt tiền mã hóa đã tạo ra tạo ra 19 tỷ phú USD trong bảng xếp hạng của Forbes, tăng 7 người so với năm ngoái.