UBKTTW

tin tức về UBKTTW mới nhất

UB Kiểm tra TƯ kiểm tra bổ sung về tài chính BCĐ Tây Nam Bộicon
Chính trị23/01/20170

UB Kiểm tra TƯ kiểm tra bổ sung về tài chính BCĐ Tây Nam Bộ

Ủy ban Kiểm tra TƯ vừa triển khai quyết định kiểm tra bổ sung về tài chính đối với Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ.