UBND TP. Đà Nẵng

tin tức về UBND TP. Đà Nẵng mới nhất

Bộ Nội vụ giải thích bác ông Lê Trung Chinh làm Phó chủ tịch Đà Nẵngicon
Chính trị04/05/20170

Bộ Nội vụ giải thích bác ông Lê Trung Chinh làm Phó chủ tịch Đà Nẵng

Theo Bộ Nội vụ, việc bác đề xuất ông Lê Trung Chinh giữ chức Phó chủ tịch UBND TP liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu ứng cử.