ùn tắc tân sơn nhất

tin tức về ùn tắc tân sơn nhất mới nhất

'Chuyến bay có lãnh đạo không delay, người dân bị delay nhiều lắm'icon

'Chuyến bay có lãnh đạo không delay, người dân bị delay nhiều lắm'

Chúng ta delay vài tiếng là chuyện bình thường. Chuyến bay có lãnh đạo đi không delay đâu, nhưng người dân thì delay nhiều lắm.