ứng dụng hẹn hò

tin tức về ứng dụng hẹn hò mới nhất

Dùng ứng dụng hẹn hò càng nhiều, càng cảm thấy cô đơn hơnicon

Dùng ứng dụng hẹn hò càng nhiều, càng cảm thấy cô đơn hơn

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Quan hệ xã hội và Cá nhân Mỹ cho thấy những người thường dùng các ứng dụng hẹn hò sẽ có xu hướng cô đơn nhiều hơn trước khi sử dụng.