ứng tuyển IT

tin tức về ứng tuyển IT mới nhất

Tố chất, kĩ năng cần thiết để ứng tuyển ngành dịch vụ ITicon

Tố chất, kĩ năng cần thiết để ứng tuyển ngành dịch vụ IT

Khả năng giao tiếp tiếng Anh, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy dịch vụ khách hàng là những tố chất được Trưởng bộ phận Thu hút nhân tài, Công ty Tek Experts nhấn mạnh trong quá trình tuyển dụng.