Unilerver

tin tức về Unilerver mới nhất

Kiểm toán thúc Tổng cục Thuế: Phải thu 575 tỷ tiền thuế của Unilevericon
Đầu tư10/12/20180

Kiểm toán thúc Tổng cục Thuế: Phải thu 575 tỷ tiền thuế của Unilever

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thuế có biện pháp thu thuế của Unilever với số tiền 575 tỷ đồng.