ưu đãi đặc khu kinh tế

tin tức về ưu đãi đặc khu kinh tế mới nhất

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tếicon
Tài chính28/08/20170

Bộ Tài chính không muốn ưu đãi quá cao cho đặc khu kinh tế

Bộ Tài chính bày tỏ không đồng tình với nhiều cơ chế đặc biệt cho đặc khu kinh tế và đề nghị ban soạn thảo loại bỏ các cơ chế đặc biệt này.