ủy quyền cán bộ

tin tức về ủy quyền cán bộ mới nhất

'Ủy quyền sẽ biết cán bộ làm được việc hay không'icon
Thời sự19/09/20190

'Ủy quyền sẽ biết cán bộ làm được việc hay không'

Ủy quyền, phân cấp để cho các quận, huyện chủ động giải quyết công việc, còn thể hiện năng lực cán bộ làm được việc hay không.