văn bản ông Vũ Huy Hoàng ký

Cập nhập tin tức văn bản ông Vũ Huy Hoàng ký

Bộ Công thương ra thông cáo báo chí giải thích vê việc trình văn bản do ông Vũ Huy Hoàng ký từ năm 2015 tại phiên họp Chính phủ ngày 3/2.