văn bằng đại học

tin tức về văn bằng đại học mới nhất

"Tự học suốt đời quan trọng hơn văn bằng khá giỏi"icon
Tuyển sinh10/10/20190

"Tự học suốt đời quan trọng hơn văn bằng khá giỏi"

-Tuyển dụng dựa trên năng lực và thế mạnh của ứng viên, việc phân loại bằng cấp không phải là tiêu chí hay điều kiện.