van đồng

tin tức về van đồng mới nhất

Quy trình ba bước chặt chẽ đưa van, ren đồng NOVO-Việt Tiệp chinh phục thị trường Anh quốcicon
AMACCAO29/03/20210

Quy trình ba bước chặt chẽ đưa van, ren đồng NOVO-Việt Tiệp chinh phục thị trường Anh quốc

Để mỗi thùng container van, ren đồng xuất khẩu đến được với thị trường Anh quốc, Công ty Cổ phần NOVO-Việt Tiệp (thuộc Tập đoàn AMACCAO) phải tuân thủ quy trình kiểm soát ba bước chặt chẽ.