văn hoá công vụ

tin tức về văn hoá công vụ mới nhất

Cấm nịnh bợ sếp vì động cơ không trong sáng: Bộ Nội vụ lý giảiicon
Thời sự16/01/20190

Cấm nịnh bợ sếp vì động cơ không trong sáng: Bộ Nội vụ lý giải

Đề án Văn hoá công vụ ra đời xuất phát từ thực trạng, một số cán bộ, công viên chức chưa thực hiện nghiêm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.