văn kiện đại hội 13

tin tức về văn kiện đại hội 13 mới nhất

Tạo không khí tranh luận, phản biện khi thảo luận văn kiện Đại hội 13icon
Chính trị22/07/20200

Tạo không khí tranh luận, phản biện khi thảo luận văn kiện Đại hội 13

Ban Tổ chức T.Ư lưu ý, phát huy cao nhất trí tuệ khi thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội 13, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tạo được không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.