vận tốc 120km/h

tin tức về vận tốc 120km/h mới nhất

Bí ẩn hợp đồng BOT đường bộ: Nhà đầu tư luôn có lãi?icon
Đầu tư16/05/20160

Bí ẩn hợp đồng BOT đường bộ: Nhà đầu tư luôn có lãi?

Điều khoản trong các hợp đồng BOT đường bộ thường có lợi cho nhà đầu tư. Đối tượng gánh chịu cuối cùng chính là những người phải chịu phí BOT khi tham gia giao thông.