vay tiền trực tuyến

tin tức về vay tiền trực tuyến mới nhất

Vay tiêu dùng trên ứng dụng: Chiến lược khác biệt của CIMBicon
Kinh Doanh20/12/20190

Vay tiêu dùng trên ứng dụng: Chiến lược khác biệt của CIMB

Trong cuộc đua của các ngân hàng số hiện nay, ngân hàng CIMB Việt Nam vừa có chiến lược khác biệt khi ra mắt thêm sản phẩm Vay tiêu dùng trên ứng dụng OCTO by CIMB.