vay vốn nhà ở xã hội

tin tức về vay vốn nhà ở xã hội mới nhất

Vay vốn nhà ở xã hội: Chờ đến bao giờ?icon
Thị trường13/02/20180

Vay vốn nhà ở xã hội: Chờ đến bao giờ?

Chính sách về vốn cho nhà ở xã hội đã được xây dựng hơn nhưng đến nay thực tế vốn chưa có khiến người mua nhà mòn mỏi chờ