VCCorp

tin tức về VCCorp mới nhất

"Nên có chính sách thuế để giúp các công ty công nghệ phát triển"icon
Tin công nghệ13/05/20190

"Nên có chính sách thuế để giúp các công ty công nghệ phát triển"

 Theo ông Nguyễn Thế Tân, nhà quản lý cần có tư tưởng đổi mới khi ra các chính sách thuế dành cho nhóm công ty công nghệ. Thay vì đánh thuế để thu được nhiều tiền, nên có chính sách để giúp các công ty công nghệ phát triển.