VCPMC

tin tức về VCPMC mới nhất

VCPMC thu hơn 150 tỷ tiền bản quyền âm nhạc năm 2020icon
Nhạc13/01/20210

VCPMC thu hơn 150 tỷ tiền bản quyền âm nhạc năm 2020

Tích cực áp dụng công nghệ 4.0 và các phần mềm quốc tế vào mọi hoạt động, trong năm 2020, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã thu được hơn 150 tỷ đồng tiền sử dụng quyền tác giả.