vệ sinh thành phố

tin tức về vệ sinh thành phố mới nhất

Tân chủ tịch Hà Nội và một ‘việc cần làm trước mắt’icon
TuanVietNam19/02/20160

Tân chủ tịch Hà Nội và một ‘việc cần làm trước mắt’

Hà Nội từng triển khai nhiều chiến dịch dọn sạch đường phố, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy.