vét BÙN HỒ TÂY

tin tức về vét BÙN HỒ TÂY mới nhất

Chi trăm tỷ, vét bùn Hồ Tây trên giấy?icon
Thời sự07/12/20160

Chi trăm tỷ, vét bùn Hồ Tây trên giấy?

Trong khi chờ báo cáo của quận ủy Tây Hồ, câu chuyện Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặt ra làm nóng dư luận, đáng phải suy ngẫm.