vị trí cấp cao

tin tức về vị trí cấp cao mới nhất

Tập đoàn WMC có Phó tổng giám đốc mớiicon

Tập đoàn WMC có Phó tổng giám đốc mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor (Tập đoàn WMC) vừa công bố bổ nhiệm ông James Young vào vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách Hoạch định và Phát triển Nguồn lực.