vi trùng kháng thuốc

Cập nhập tin tức vi trùng kháng thuốc

Cuộc đình công đòi tăng lương, diễn ra vào đầu tuần của những công nhân thu gom rác tại Paris vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm.