việc làm sau tốt nghiệp

Cập nhập tin tức việc làm sau tốt nghiệp

Thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị, cầu tiến; chuẩn đầu ra ngoại ngữ, đi ra từ môi trường “không đào tạo cái trường có mà đào tạo cái doanh nghiệp cần”. Đó là những lợi thế khiến sinh viên ĐH Đại Nam được doanh nghiệp đánh giá cao.