Viện Báo chí

tin tức về Viện Báo chí mới nhất

Phát động cuộc thi "Thiết kế nhận diện Viện Báo chí"icon

Phát động cuộc thi "Thiết kế nhận diện Viện Báo chí"

 - Sáng 25/1, Viện Báo chí phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cuộc thi Thiết kế nhận diện Viện Báo chí.