Viện KSNDTC

tin tức về Viện KSNDTC mới nhất

Bộ Tư pháp, Viện KSNDTC bổ nhiệm nhiều cán bộicon
Chính trị25/12/20180

Bộ Tư pháp, Viện KSNDTC bổ nhiệm nhiều cán bộ

Bộ Tư pháp, Viện KSNDTC trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.