Việt Nam - Hoa Kỳ

tin tức về Việt Nam - Hoa Kỳ mới nhất

Những kỷ niệm với TNS John McCainicon
Tiêu điểm29/08/20180

Những kỷ niệm với TNS John McCain

Một trong những kỷ niệm cuối cùng mà tôi có được với ông trong nhiệm kỳ tham tán của mình là cuốn sách “Worth the fighting for” – do TNS McCain viết chung với Mark Salter.