Việt Nam hùng cường

tin tức về Việt Nam hùng cường mới nhất

Nhanh chóng khắc phục các nguy cơ lớn để Việt Nam hùng cườngicon
TuanVietNam18/03/20190

Nhanh chóng khắc phục các nguy cơ lớn để Việt Nam hùng cường

 - Cần phân tích các nguy cơ lớn được xác định rõ cách đây 1/4 thế kỷ nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong 1/4 thế kỷ tiếp theo để hiện thực hóa "Khát vọng 2045".

 
Nguồn năng lượng mới: Điểm gãy và thời khắc lịch sử cho Việt Namicon

Nguồn năng lượng mới: Điểm gãy và thời khắc lịch sử cho Việt Nam

Đầu tư
07/02/2019

 Thế giới đang ở điểm gẫy của quá trình chuyển đổi số. Đây là cơ hội. Cơ hội cho Việt Nam hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường.