Việt Nam và thế giới

tin tức về Việt Nam và thế giới mới nhất

Báo Mỹ viết về ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 ở Hội Anicon

Báo Mỹ viết về ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 ở Hội An

Đại dịch ảnh hưởng nặng nề hơn ở Hội An vì thành phố này phụ thuộc nhiều vào du khách nước ngoài. Nhiều ngư dân đổi nghề nay buộc phải trở lại biển để tiếp tục mưu sinh.