Vietnam Exchange

tin tức về Vietnam Exchange mới nhất

Hợp nhất 2 sàn chứng khoán, 170 tỷ USD quy về một mốiicon
Tài chính28/12/20200

Hợp nhất 2 sàn chứng khoán, 170 tỷ USD quy về một mối

Câu chuyện hợp nhất 2 sàn chứng khoán đã đi đến hồi kết sau khi Thủ tướng quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, đặt trụ sở tại Hà Nội.