VN-Index xuống dưới 1.000 điểm

Cập nhập tin tức VN-Index xuống dưới 1.000 điểm