Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 01/2016 - VietNamNet