Xót xa cha già 83 tuổi chăm vợ mù, con thần kinh đau yếu