Đòi nợ không được, thuê xã hội đen cưỡng đoạt xe ô tô