Gửi người dòng tin nhắn

Gửi người dòng tin nhắn

Gửi người dòng tin nhắn
Nhận về cả thinh không
Vẫn biết là như thế
Sao thấy buồn mênh mông

                                         Không trách người đổi thay
                                         Không trách người lãnh đạm
                                         Không trách người vô cảm
                                         Mà trách mình ngu ngơ

Bao năm chờ là thế
Bao năm thương là vầy
Bao năm em vơi đầy
Giờ hư không hết thảy

                                     Đời đàn bà nông nổi
                                     Đời đàn bà đa đoan
 
                                     Cơi trầu ... Ôi, sâu sắc
                                     Đau! Người à, em đau ...

Vẫn biết rằng ngày trước
Vẫn biết rằng ngày nay
Vẫn biết rằng ngày sau
Không cùng nhau chung bước

                                    Sao mà người nỡ ước
                                    Chỉ cần tay trong tay
                                    Sao mà người nỡ uống
                                    Cùng em chung rượu cay?

Chiều nay dòng tin nhắn
Lắt lay em đợi chờ
Chiều nay dòng tin nhắn
Trả em về hư vô!

                     Không Phải Pha Lê

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN