MỘT ĐỜI NỢ NHAU

MỘT ĐỜI NỢ NHAU

Ta vẫn còn nợ nhau
Lời yêu chưa dám nói
Chùm phượng hồng hái vội
Chưa dám tặng cho ai!

                          Ta vẫn còn nợ nhau
                           Mực tím thư lần đầu
                          Viết mà chưa dám gửi
                          Thao thức hoài đêm thâu!

Ta vẫn còn nợ nhau
Cánh cửa trường đại học
Ngỡ ngàng vừa thoáng gặp
 
Thơ tình đã vội trao!

                         Ta vẫn còn nợ nhau
                         Đêm trăng nào hò hẹn
                        Tình yêu len thật khẽ
                         Ấm áp đi vào tim!

Nguyện cùng nhau sánh bước
Thủy chung đến bạc đầu
Sao giờ mình cách biệt
Để một đời nợ nhau!

                      Lê Thị Bạch Huệ
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN