Từ biệt

  Đào Phong Lan

Em về nhé
Anh yêu!
Em về nhé
Mai em đi về ấy chốn xa vời
Chiều phố núi những hàng cây lặng lẽ
Gió ngừng bay mà mây cũng ngừng trôi
Từ biệt
Em về nhé
Đường về xa tít tắp
Cuối trời kia cơn dông sắp đến rồi
Đừng đuổi theo và đừng gọi nữa
 

Anh về đi!
Mưa bắt đầu rơi…

Bóng anh khuất trong ráng chiều sót lại
Như lẫn vào hàng cây phía mờ xa
Gió như thổi em ngược về bên ấy
Giá mà anh đuổi theo, gọi lại…
Giá mà…
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN