5 điểm sáng hội tụ tại ‘thành phố thẳng đứng’ The Zei