Yamaha gây tiếng vang với chiến dịch ‘Vi vu cùng Janus’