Chuyển đổi số, cuộc cách mạng toàn dânicon

Chuyển đổi số, cuộc cách mạng toàn dân

icon04/08/2020
Chuyển đổi số đơn giản là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số. Vậy đâu là những việc cần làm để định hình chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam?
 
 
.Đọc Nhiều Nhất