Galaxy M10: Smartphone 3 triệu vẫn chụp được góc rộng chuẩn mực