Samsung không thấy bị đe dọa bởi các đối thủ đến từ Trung Quốc