Đã có nguyên tắc định hướng về ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam

 Bộ TT&TT đã có hướng dẫn nhằm định hướng phát triển về công nghệ thông tin, truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam.

Nhu cầu xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

Ở Việt Nam, xu hướng đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh ở phạm vi rộng khắp. Theo Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa đã tăng từ 19,6% với 629 đô thị (năm 2009) lên khoảng 36,6% với 802 đô thị (năm 2016). Tỷ lệ đô thị hóa từ nay đến năm 2020 đạt 45% kế hoạch đề ra.

Xu thế đô thị hóa gia tăng tạo ra nhiều sức ép như ô nhiễm môi trường, thiếu hụt các nguồn lực về đất đai, nước sạch, không gian, giao thông, năng lượng... Do đó, việc xây dựng và quản lý đô thị theo cách truyền thống đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Điều này đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý đô thị phải tìm kiếm những chiến lược, giải pháp mới nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng phát triển trong tương lai.

Đã có nguyên tắc định hướng về ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu về việc xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm


Trong những năm tới, việc ứng dụng ICT trong phát triển đô thị sẽ giúp làm giảm sức ép của quá trình đô thị hóa. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với các vấn đề cốt lõi của những siêu đô thị như giao thông, quản lý năng lượng, nước sạch và xử lý rác thải.Những năm gần đây, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang có bước phát triển nhanh chóng. Nhiều công nghệ mới ra đời có chi phí thấp, ít tiêu tốn năng lượng, năng lực thu thập và tốc độ xử lý dữ liệu lớn cũng ngày càng được cải thiện.

Xu hướng ứng dụng những tiến bộ ICT được gọi chung là đô thị thông minh hay thành phố thông minh (smart city). Xa hơn nữa là các mô hình đô thị thông minh bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Chúng được gọi là các đô thị thông minh phát triển bền vững.

Tại công văn số 10384 / VPCP-KGVX về việc xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế giới và Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: “đô thị thông minh là một khái niệm mới, cần được nghiên cứu thấu đáo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương tới địa phương, phù hợp với xu thế phát triển chung và điều kiện của Việt Nam để phát triển bền vững”.

Thống nhất nhận thức về ICT cho đô thị thông minh

Tính đến tháng 12/2017, khoảng 30 địa phương trên cả nước đã có thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp ICT để tư vấn và triển khai xây dựng đô thị thông minh.

Một số địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành quyết định phê duyệt các dự án và triển khai xây dựng đô thị thông minh với một số nhận thức và cách tiếp cận khác nhau do trên thế giới chưa có một hình mẫu chung cụ thể về đô thị thông minh.

Đã có nguyên tắc định hướng về ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Việt Nam đang hướng tới mục tiêu xây dựng một số thành phố thông minh. Ảnh: Internet

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/01/2018, Bộ TT&TT đã ban hành công văn số 58/BTTTT-KHCN về việc “Hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam” nhằm bước đầu thúc đẩy thống nhất nhận thức và quan điểm về ICT trong xây dựng đô thị thông minh trên cả nước.

Bản hướng dẫn này có phạm vi về lĩnh vực ICT trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam. Nó bao gồm những nguyên tắc, mục tiêu tổng quát và nội dung cơ bản trong việc xây dựng đô thị thông minh. Các dự án về ứng dụng ICT được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành về đầu tư ứng dụng ICT.

Theo hướng dẫn này, đô thị thông minh là đô thị hoặc khu cư dân ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp, tin cậy, có tính đổi mới sáng tạo và các phương thức khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân tích, dự báo, cung cấp các dịch vụ quản lý nguồn lực đô thị có sự tham gia của người dân.

Việc ứng dụng CNTT giúp các đô thị nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phân tích, dự báo, cung cấp dịch vụ quản lý các nguồn lực đô thị có sự tham gia của người dân. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, môi trường được cải thiện, cộng đồng dân cư được nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Bên cạnh đó, việc quản lý đô thị theo hướng tinh gọn, hiện đại với các dịch vụ công được hoàn thiện cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự ổn định về mặt an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo kinh nghiệm quốc tế, xây dựng đô thị thông minh là một quá trình phức tạp, lâu dài trải qua nhiều giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn lại cần có sự hướng dẫn cụ thể, tương ứng. Dựa trên quá trình triển khai thực tiễn phát sinh, nếu nhu cầu cần thiết, Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu và ban hành hướng dẫn phù hợp.

Đã có nguyên tắc định hướng về ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Việt Nam đã học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước quốc tế trong việc triển khai xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Trọng Đạt


Nguyên tắc xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam

Nguyên tắc cốt lõi trong việc xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam là lấy người dân làm trung tâm, phải dựa trên nhu cầu thực tế và giúp cho mọi người dân đều được hưởng thành quả. Để làm được điều này, cần khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án.

Một trong những công việc cần làm là đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở (open data), những dữ liệu có thể hiểu được (được mô tả tường minh) để tạo ra một hệ sinh thái số. Những dữ liệu này do chính quyền địa phương sở hữu và có thể chia sẻ cho các bên liên quan nếu cần. Công tác đảm an toàn, an ninh thông tin và năng lực ứng cứu, xử lý sự cố cũng sẽ được coi trọng.

Tùy theo nhu cầu và điều kiện thực tế, các địa phương cần chủ động xây dựng và triển khai Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh. Trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể về đô thị thông minh, các địa phương gửi các Bộ ngành cho ý kiến về những nội dung có liên quan như giao thông thông minh, quy hoạch đô thị thông minh… Trong đó, ưu tiên các dự án nền tảng dài hạn có tính tổng thể và phục vụ liên ngành.

Đã có nguyên tắc định hướng về ICT cho đô thị thông minh ở Việt Nam
Các thành phố thông minh sẽ lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Internet

Một số dự án thí điểm sẽ được lựa chọn làm điển hình để nhân rộng, tránh việc triển khai đồng loạt nhiều dự án. Chính phủ cũng có chủ trương ưu tiên các dự án thuê dịch vụ ICT và sử dụng các sản phẩm, giải pháp của những đơn vị cung ứng trong nước. Xây dựng đô thị thông minh đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn nên cần tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội.

Trong xây dựng đô thị thông minh, kiến trúc ICT được xem như nền tảng tổng thể. Đây là căn cứ để địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan xây dựng nên các giải pháp, dịch vụ nhằm thúc đẩy sự phát triển của đô thị thông minh.

Dựa theo hướng dẫn của tiêu chuẩn quốc tế, nội dung cơ bản để xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam sẽ bao gồm 6 bước: Thiết lập tầm nhìn, Xây dựng đề án tổng thể, Đạt cam kết giữa các bên liên quan, Triển khai xây dựng đô thị thông minh, Đánh giá định lượng sự tiến bộ của đô thị và công tác Tổng kết, rút kinh nghiệm.

Trọng Đạt

Nhật gợi ý Việt Nam xây đô thị ngầm, phát triển thành phố thông minh

Nhật gợi ý Việt Nam xây đô thị ngầm, phát triển thành phố thông minh

Tại Nhật Bản, các khu phố dưới lòng đất được xây dựng từ những năm 1932. Người Nhật đang tích hợp Internet vạn vật để quản lý các công trình này.

Người Hà Nội sắp thoát cảnh “ô nhiễm âm thanh” nhờ loa phường kiểu mới

Người Hà Nội sắp thoát cảnh “ô nhiễm âm thanh” nhờ loa phường kiểu mới

Những chiếc loa phường ồn ào, lạc hậu sẽ dần được Hà Nội tiến hành loại bỏ. Thay vào đó, sẽ là những “chiếc loa phường” thế hệ mới được sản xuất bởi MobiFone.

TP.HCM lập 4 trung tâm xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM lập 4 trung tâm xây dựng đô thị thông minh

Quận 1, 12 và khu đô thị mới Thủ Thiêm là 3 đơn vị triển khai thí điểm đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Dẫm nát vườn hoa: "Trước khi thành thông minh, cần văn minh"

Dẫm nát vườn hoa: "Trước khi thành thông minh, cần văn minh"

GS Trương Nguyện Thành nhìn nhận chuyện xả rác bừa bãi sau đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa qua ở cả Hà Nội và TP.HCM "chắc chắn là một sự xấu hổ".

Xây đô thị thông minh TP.HCM: 1 năm nhìn lại

Xây đô thị thông minh TP.HCM: 1 năm nhìn lại

Trong suốt 1 năm triển khai đề án xây đựng đô thị thông minh TP.HCM, Tập đoàn VNPT đã sát cánh của UBND thành phố trong việc khảo sát, thí điểm, kiểm soát khung công nghệ cũng như hỗ trợ về công nghệ và nguồn lực.

Việt Nam sẽ có ít nhất 3 thành phố thông minh vào năm 2020

Việt Nam sẽ có ít nhất 3 thành phố thông minh vào năm 2020

Với việc hàng loạt các tỉnh, thành phố đang lập đề án xây dựng thành phố thông minh, Việt Nam thậm chí sẽ có hàng chục đô thị thông minh trong thời gian tới

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Thiết bị đặc biệt giúp ngư dân Việt yên tâm không lo mất tích trên biển
Thiết bị đặc biệt giúp ngư dân Việt yên tâm không lo mất tích trên biển
Viễn thôngicon  17/07/2018 

Trong trường hợp chẳng may gặp sự cố, thiết bị đặc biệt này sẽ kết nối lên vệ tinh, từ đó báo tín hiệu cho trung tâm tìm kiếm cứu nạn gần nhất để hỗ trợ.

 
Vietnamobile công bố hợp tác với Xiaomi
Vietnamobile công bố hợp tác với Xiaomi
Viễn thôngicon  10/07/2018 

Ngày 28/6, tại TP.HCM, Vietnamobile và Xiaomi đã công bố hợp tác chiến lược, mang lại trải nghiệm không tưởng cho người dùng Việt thông qua những thiết bị và sản phẩm công nghệ.

 
Cần nghiên cứu an toàn bức xạ điện từ khi triển khai 5G
Cần nghiên cứu an toàn bức xạ điện từ khi triển khai 5G
Viễn thôngicon  11/07/2018 

Đây là lưu ý của Cục trưởng Cục Tần số VTĐ trong trường hợp sớm triển khai công nghệ mạng di động 5G tại Việt Nam.

 
Người dân sắp thoát cảnh độc quyền Internet chung cư
Người dân sắp thoát cảnh độc quyền Internet chung cư
Viễn thôngicon  10/07/2018 

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT - Bùi Quang Ngọc cho biết chính bản thân cũng là nạn nhân của vấn nạn độc quyền kinh doanh dịch vụ Internet.

 
Google gỡ bỏ 6.700 clip YouTube phản động theo yêu cầu Bộ TT&TT
Google gỡ bỏ 6.700 clip YouTube phản động theo yêu cầu Bộ TT&TT
Viễn thôngicon  09/07/2018 

Google đã gỡ bỏ 6.700 video clip có nội dung phản động, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước. Bộ TT&TT cũng thành công trong việc buộc Facebook tôn trọng chủ quyền Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 
Chuẩn bị phương án thay thế tần số vệ tinh Vinasat-1
Chuẩn bị phương án thay thế tần số vệ tinh Vinasat-1
Viễn thôngicon  06/07/2018 

Vinasat-1 là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng lên vũ trụ năm 2008. Với thời hạn sử dụng 15 năm, vệ tinh này sẽ hoàn tất sứ mạng của mình vào năm 2023.

Cục Viễn thông sẽ giám sát việc chuyển đổi mã mạng di động ngày 15/9
Cục Viễn thông sẽ giám sát việc chuyển đổi mã mạng di động ngày 15/9
Viễn thôngicon  04/07/2018 

Bên cạnh việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi mã mạng, Cục Viễn thông sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực thi các quy định về giá cước và khuyến mại trong 6 tháng cuối năm 2018.

Cáp quang biển AAG gặp sự cố lần thứ 3 trong năm 2018
Cáp quang biển AAG gặp sự cố lần thứ 3 trong năm 2018
Viễn thôngicon  16/06/2018 

Thông tin từ đơn vị điều hành hệ thống cáp quang biển AAG cho biết, tuyến cáp AAG vừa gặp sự cố vào sáng nay (16/6/2018).

Cảnh giác với cuộc gọi giả danh công an, dọa ép chuyển tiền
Cảnh giác với cuộc gọi giả danh công an, dọa ép chuyển tiền
Viễn thôngicon  15/06/2018 

Không dụ dỗ được người dùng, các đối tượng lừa đảo sẽ đánh lạc hướng bằng việc chuyển cuộc gọi sang cơ quan công an. Nhân vật giả danh công an sau đó sẽ tiếp tục hành vi đe dọa và lừa đảo.

Cục Tần số Vô tuyến điện kỷ niệm 25 năm thành lập
Cục Tần số Vô tuyến điện kỷ niệm 25 năm thành lập
Viễn thôngicon  09/06/2018 

Sáng 9/6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin & Truyền thông - TT&TT).

Giám đốc Viettel Tanzania bị tạm giữ, nhà mạng Viettel nói gì?
Giám đốc Viettel Tanzania bị tạm giữ, nhà mạng Viettel nói gì?
Viễn thôngicon  08/06/2018 

Ông Lê Văn Đại – Giám đốc Halotel mới đây vừa bị chính phủ Tanzania triệu tập vì tình nghi có liên quan đến hoạt động gian lận cước viễn thông quốc tế.

Chuyển đổi thuê bao 11 số: Cục Viễn thông đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước
Chuyển đổi thuê bao 11 số: Cục Viễn thông đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước
Viễn thôngicon  07/06/2018 

Sáng 7/6, tại trụ sở Bộ TT&TT đã diễn ra hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 5/2018. Tại đây, đã có nhiều thông tin quan trọng được đưa ra về vấn để quản lý thuê bao di động và thông tin trên Internet

Đổi thuê bao 11 số: Ngân hàng, ví điện tử họp bàn cách xử lý
Đổi thuê bao 11 số: Ngân hàng, ví điện tử họp bàn cách xử lý
Viễn thôngicon  06/06/2018 

Việc chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số tác động không nhỏ tới người dùng di động. Trong đó, đáng kể nhất là việc xác thực các giao dịch điện tử vốn thường sử dụng mã OTP gửi qua tin nhắn SMS.

Cách khắc phục tạm thời khi thuê bao Viettel bị chặn 1 chiều
Cách khắc phục tạm thời khi thuê bao Viettel bị chặn 1 chiều
Viễn thôngicon  05/06/2018 

Nếu bị khóa một chiều do chưa bổ sung đăng ký thông tin thuê bao, đây là cách người dùng có thể sử dụng để tạm thời thoát khỏi tình trạng này.

Viettel, VinaPhone bắt đầu khóa một chiều thuê bao di động
Viettel, VinaPhone bắt đầu khóa một chiều thuê bao di động
Viễn thôngicon  04/06/2018 

Hai nhà mạng lớn là Viettel và VinaPhone đã bắt đầu khóa thuê bao di động 1 chiều với các thuê bao không cập nhật thông tin. Với MobiFone, đơn vị này đang tiếp tục triển khai Nghị định 49 về quản lý thông tin thuê bao.

Đổi thuê bao 11 số: Cần làm gì để tránh mất Facebook, Gmail, Zalo?
Đổi thuê bao 11 số: Cần làm gì để tránh mất Facebook, Gmail, Zalo?
Viễn thôngicon  31/05/2018 

Việc chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số sẽ tác động tới hàng chục triệu thuê bao di động tại Việt Nam, trong đó có những người sử dụng số điện thoại nhằm xác minh tài khoản Google, Facebook.

Trí tuệ nhân tạo, lời giải cho bài toán giao thông ở Việt Nam?
Trí tuệ nhân tạo, lời giải cho bài toán giao thông ở Việt Nam?
Viễn thôngicon  31/05/2018 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng trong việc đếm xe, phân tích mật độ giao thông, dự báo đông xe, tắc đường, phục vụ tối ưu hoá điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Cộng Hoà - Trường Chinh (TP.HCM).

Cách tra cứu đầu số mới của thuê bao di động 11 số​ chuyển về 10 số
Cách tra cứu đầu số mới của thuê bao di động 11 số​ chuyển về 10 số
Viễn thôngicon  30/05/2018 

Quá trình đổi thuê bao 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel và Vietnamobile sẽ bắt đầu từ 00h00 ngày 15/9/2018 và kết thúc vào 23h59 ngày 30/6/2019. 

Thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển về 10 số
Thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển về 10 số
Viễn thôngicon  29/05/2018 

Các thuê bao di động 11 số có đầu số 012x, 016x, 018x và 019x của VinaPhone, MobiFone, Viettel, Vietnamobile và Gtel đều sẽ được chuyển đổi để trở thành thuê bao 10 số. Việc chuyển đổi bắt đầu từ ngày 15/9/2018.

Đổi thuê bao 11 số thành 10 số, người dùng cần chuẩn bị gì?
Đổi thuê bao 11 số thành 10 số, người dùng cần chuẩn bị gì?
Viễn thôngicon  29/05/2018 

Toàn bộ thuê bao di động 11 số tại Việt Nam sẽ phải đổi đầu số để trở thành thuê bao 10 số. Đây là chủ trương vừa mới được đưa ra bởi Bộ TT&TT. Vậy người dùng cần phải chuẩn bị những gì cho thay đổi này?

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN