Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’
Đổi mới phong cách lãnh đạo từ việc thay đổi những ‘tiểu tiết’
icon
30/01/2021
Một trong những việc làm đáng ghi nhận là trong dịp Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương, không còn cảnh cả đoàn thiếu nhi tưng bừng, rộn ràng “cờ đèn kèn trống” vào trong hội trường chúc mừng Đại hội.
Những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII
Những ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Theo kết quả bầu cử 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII được công bố vào tối 30/1, có 8 ủy viên Bộ Chính trị và 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIII
29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 23 ủy viên thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội và 6 ủy viên thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
Nhân sự Đại hội và kỳ vọng của đại biểu
icon
28/01/2021
Với Đại hội Đảng, có hai nội dung quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự, trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng, “then chốt của then chốt”.
Quê quán của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Quê quán của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
30/01/2021
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được công bố. Mời quý bạn độc giả xem chi tiết quê quán của 200 ủy viên Trung ương khóa XIII. 
Độ tuổi của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Độ tuổi của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
31/01/2021
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được công bố. Mời quý độc giả xem chi tiết độ tuổi 200 ủy viên Trung ương khóa XIII.   
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIII
icon
31/01/2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới.
Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII
Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII
icon
30/01/2021
Trong 200 Ủy viên Trung ương vừa được Đại hội bầu, có 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
icon
30/01/2021
Trong 200 Ủy viên Trung ương vừa được bầu tại Đại hội XIII của Đảng vào 20h30 ngày 30/1 có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
icon
30/01/2021
Tối nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.