Cảnh báo về nạn tham nhũng quyền lực, 'sứ quân' cát cứ
Cảnh báo về nạn tham nhũng quyền lực, 'sứ quân' cát cứ
icon
23/01/2021
Để xứng đáng là đội tiên phong chính trị của giai cấp, của dân tộc về trí tuệ và đạo đức, bản lĩnh và văn hoá, Đảng phải tự mình trở thành dân tộc, không ngừng đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ.
Tham luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội XIII
Tham luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội XIII
icon
27/01/2021
Tham luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội XIII do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực trình bày.
Động lực để phát triển hệ thống chính trị
Động lực để phát triển hệ thống chính trị
icon
18/01/2021
Trong hệ động lực phát triển hệ thống chính trị đổi mới nổi bật lên các động lực chủ yếu: bình đẳng, pháp quyền, dân chủ, minh bạch, phản biện, trách nhiệm, lòng tin.
Tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội XIII
Tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội XIII
icon
27/01/2021
Bài tham luận của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1.
Toàn văn bài tham luận của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại hội XIII
Toàn văn bài tham luận của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại hội XIII
icon
28/01/2021
VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đại hội XIII của Đảng, sáng 28/1.
Tham luận của đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đại hội XIII
Tham luận của đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đại hội XIII
icon
27/01/2021
Bài tham luận của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 27/1.
Đại hội Đảng XIII: Hà Nội, TP.HCM hướng tới chính quyền số
Đại hội Đảng XIII: Hà Nội, TP.HCM hướng tới chính quyền số
icon
27/01/2021
Hà Nội và TP.HCM cùng đặt định hướng phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.
Đội nữ cảnh sát dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII
Đội nữ cảnh sát dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII
icon
27/01/2021
20 nữ cảnh sát giao thông được huy động cùng nam đồng nghiệp dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII.
Năm bài học quý báu giúp Đảng tự tin vượt qua khó khăn, thách thức
Năm bài học quý báu giúp Đảng tự tin vượt qua khó khăn, thách thức
icon
27/01/2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu.
Những trường hợp đặc biệt được Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng
Những trường hợp đặc biệt được Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng
icon
27/01/2021
Những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng trước khi trình Đại hội XIII.